U bevindt zich hier: Home > Voor arbeiders > Vereisten beroepschauffeurs

Vereisten beroepschauffeurs

Volgens de bepalingen van het KB van 4 mei 2007 moet elke beroepschauffeur zijn vakbekwaamheid kunnen aantonen, en dus in orde zijn met:

  • het gewone rijbewijs
  • de regelgeving voor nascholing
  • en het gezondheidstoezicht.

Voor wie?

De regelgeving geldt voor professionele bestuurders van groep C (= cat. C/CE/C1/C1E) en D (=cat. D/DE/D1/D1E). Een vrijstelling is mogelijk voor niet-beroepschauffeurs, dat zijn "bestuurders van voertuigen (of combinaties van voertuigen) die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft én op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is."
Opgelet: om te voldoen aan de tweede voorwaarde, moet het vervoer bijkomstig zijn aan de hoofdactiviteit van de bestuurder. Als het vervoer niet de hoofdactiviteit is, maar er wel onlosmakelijk mee verbonden is, wordt dit soms als onvoldoende beschouwd voor een vrijstelling. Het bepalen van de 'voornaamste activiteit' blijft zo een feitenkwestie waarover enkel de rechter het laatste woord heeft.

De nascholing ...

Ongeacht zijn ervaring is elke beroepschauffeur verplicht om erkende nascholingen te volgen (35 opleidingspunten, te behalen in een periode van 5 jaar).

De erkende nascholingsmodules zijn onderverdeeld in drie categorieën:

  1. Rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften (cursussen over defensief rijden, economisch en ecologisch rijden, ladingzekering, ...)
  2. Toepassing van de voorschriften (cursussen over rij- en rusttijden, tachograaf, CMR, ...)
  3. Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek (cursussen over EHBO, fysieke risico's, de chauffeur als ambassadeur van het bedrijf, ...)

Sinds 19 januari 2013 is bepaald dat elke nascholingscyclus minstens één module uit één van de drie categorieën moet bevatten. Bovendien moet minstens één van de opleidingsmodules (7 punten) een praktische rijopleiding zijn over defensief of zuinig rijden, met drie uur individuele rijtijd.
Deze bepaling ging meteen in voor beroepschauffeurs die hun vakbekwaamheid behaalden vanaf 19 januari 2013. Voor chauffeurs die daarvóór al nascholing volgden, verandert er niets tot 10 september 2016. In hun tweede nascholing (om in orde te zijn voor september 2021) gelden deze bepalingen wel. 

... en het gezondheidstoezicht

Naast de verplichte nascholing zijn er ook strikte eisen voor het gezondheidstoezicht. Elke beroepschauffeur moet verplicht een vijfjaarlijks medisch onderzoek ondergaan bij de arbeidsgeneesheer van de externe preventiedienst van zijn werkgever. Medische geschiktheid is bepalend om als werknemer te mogen worden tewerkgesteld als beroepschauffeur. Voor chauffeurs met een rijbewijs B is een medisch onderzoek niet altijd verplicht, zoals werd uitgelegd in navb info 2013/1.

 

 

 Voor meer informatie vindt u hier onze infobrochure voor de bouwchauffeurs.


Zoek een opleiding