U bevindt zich hier: Home > Voor bouwonderwijs > Vernieuwing samenwerkingsakkoord

Vernieuwing samenwerkingsakkoord

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en de hout- en bouwsector ondertekenden op 05/09/2015 een nieuw samenwerkingsakkoord. Deze nieuwe samenwerking moet ertoe leiden dat jongeren uit het BSO, TSO en BuSO onderwijs kwalitatief nog beter worden opgeleid en makkelijker de weg naar een job in de bouw- of houtsector vinden. De sector zal een open aanbod aan opleidingen voor zowel leerlingen als leerkrachten aanbieden. Jongeren zullen al vanop de schoolbanken de noodzakelijke veiligheids- en welzijnsvaardigheden aangeleerd krijgen. De sector zal ondersteuning bieden opdat de jongeren gemakkelijker de stap van de schoolbanken naar de bouwwerf kunnen maken. De ondertekening vond plaats in de marge van het Colloquium “Over schoenen, beha’s en bouwen. Hoe sexy is het nieuwe werken?” op de beurs Matexpo in Kortrijk.

De bouwsector heeft via Constructiv gedurende lange tijd een vruchtbare samenwerking met het onderwijsveld uitgebouwd. Na overleg tussen de verschillende belanghebbenden werd deze samenwerking geconcretiseerd in een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Tegelijk kwam er zowel een verdieping als een verbreding in het partnerschap: vanuit de bouwsector ondertekende Constructiv de overeenkomst. En de samenwerking werd uitgebreid met de houtsector. Het Opleidingscentrum Hout (OCH) zette tevens haar handtekening onder de samenwerking. Het is de eerste keer dat de sectoren een multisectoraal partnerschap met onderwijs afsluiten.

De samenwerking heeft betrekking op de scholen van het gewoon voltijds en op de scholen van het buitengewoon secundair onderwijs die een opleiding gericht op de hout- en bouwsector aanbieden.

De doelstelling van het samenwerkingsakkoord is drieledig:

  • De kwaliteit van de opleidingen ondersteunen en waarborgen
  • De kwaliteit van de stages ondersteunen en waarborgen
  • De transitie van het onderwijs naar de sector faciliteren.

Het akkoord wil een kwaliteitsvolle aanvulling op de acties vanuit onderwijs bieden en kent twee sporen:

  • Het eerste spoor betreft een basisaanbod vanuit de sector, dat voor alle bovengenoemde scholen geldt. Dit betreft bijvoorbeeld het aanbieden van gratis bijscholingen aan leerkrachten en leerlingen, korting bij de aankoop van sectorale handboeken, het gunstig aanbieden van materialen en grondstoffen en een aanbod van lesondersteunend materiaal via het digitale leerplatform Building Your Learning.
  • Het tweede spoor biedt de mogelijkheid om wederzijdse engagementen aan te gaan, die beantwoorden aan de reële behoeften van de individuele school. Het betreft een samenwerking op maat tussen de sector en scholen die een extra inspanning willen leveren op het vlak van stagewerking, versterking van de leerlingen en/of de leerkrachten en het faciliteren van de brug naar tewerkstelling.

Zoek een opleiding