VCA

Sectorale ondersteuning bij VCA voor bouwscholen

Gezien het belang van veiligheid in de Bouwsector en omdat het VCA-certificaat een niet te onderschatten meerwaarde heeft, zowel met het oog op een latere tewerkstelling als een stage-ervaring, heeft de Bouwsector besloten het VCA-examen kosteloos aan te bieden aan de leerlingen die voor de eerste maal aan het examen deelnemen en les volgen in de 3de graad Bouwopleidingen in het BSO Ruwbouw, TSO Bouwtechnieken, TSO Hout-en Bouwkunde en in de kwalificatiefase BuSo Bouw.

De nota en de algemene voorwaarden voor het VCA-examen voor scholen in het schooljaar 2015-2016 kan u hier downloaden.

De inschrijvingen voor het VCA-examen verlopen enkel online via het online platform EPYC, d.w.z. dat u zich als bouwschool enkel kan registreren via http://constructiv.epyc.be/vcasubscription/. Een handleiding kan u hier downloaden.

Wij hopen samen met u op een goede slaagkans van uw leerlingen!

Voor vragen of verdere informatie kan u steeds terecht bij Kaatje Haelterman of bij uw regionale contactpersoon:

Kaatje Haelterman                            +32 (0)2 210 03 71
                                                            kaatje.haelterman@constructiv.be

Kirsten Janssens                                +32 (0)2 224 78 01
                                                            kirsten.janssens@constructiv.be

Marieke Christiaens                          +32 (0)11 30 12 45
                                                            marieke.christiaens@constructiv.be

Karolien Moens                                +32 (0)9 338 55 13
                                                            karolien.moens@constructiv.be

Joris Rutsaert                                    +32 (0)16 27 04 05
                                                            joris.rutsaert@constructiv.be

Isabelle Cordewiner                          +32 (0)56 24 55 48
                                                            isabelle.cordewiner@constructiv.be 

Zoek een opleiding