U bevindt zich hier: Home > Voor bouwonderwijs > Voor leerkrachten > Samenwerking met onderwijs

Samenwerking met onderwijs

Samenwerking tussen uw school en het beroepsleven

Een vlotte doorstroming van het onderwijs naar de bouwsector is belangrijk. Daarom ondersteunt Constructiv een uniek verbond tussen scholen, leerlingen en bouwondernemingen.
Dankzij het open aanbod dat de bouwsector richt naar alle bouwscholen, krijgen uw school én uw leerlingen extra ondersteuning voor een kwaliteitsvolle opleiding:

  • Een open aanbod aan gratis lesondersteunend materiaal via het digitale leerplatform Building Your Learning.
  • Concrete ondersteuning van materialen en grondstoffen voor de bouw- en houtopleidingen in de scholen aan te bieden via de samenwerking met Fema-Feproma
  • Een sterk gereduceerd tarief voor Constructiv-handboeken, en het gratis downloaden van deze handboeken via de Constructiv-website. 
  • Ondersteuning in de zoektocht van scholen naar stageplaatsen voor hun leerlingen
  • Financiële tussenkomsten
  • Extra aandacht voor veiligheid

Daarnaast zijn er extra mogelijkheden voor bouwscholen die een nauwere samenwerking met Constructiv wensen aan te gaan. De school kan dan ondersteuning verwachten op volgende domeinen (afhankelijk wat er tussen de school en Constructiv afgesproken wordt):

  • Verbetering van de stagewerking: De sector wil meewerken aan trajecten ter verbetering van de stages in bouwbedrijven. De sector wil hierbij ondersteunend werken aan het initiatief van de school.
  • Versterken van de leerling: De leerlingen zijn de werknemers van de toekomst. Zij zijn de reden waarom we deze initiatieven nemen. We willen de jongeren goesting doen krijgen in een job in de bouwsector. Waar scholen verder willen werken aan het versterken van de leerlingen, willen wij ook ondersteuning opzetten.
  • Versterken van de leerkracht: Het eerste aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor de leerlingen zijn de leerkrachten. Als we hen aanvullend kunnen ondersteunen, werkt dit kwaliteitsverhogend voor de sector. In het eerste luik bieden we al bijscholingen aan en ondersteuning bij het lesgeven.
  • De brug naar de sector faciliteren: De overstap van de school naar het werkveld is geen eenvoudige stap. De sector wil begeleiding geven aan de school die de jongeren hierbij een duwtje in de rug wil geven.

Via een afsprakenkader dat met de verantwoordelijke van de sector wordt onderhandeld, worden wederzijdse engagementen opgesteld.

Meer weten over de samenwerking met onderwijs? Uw Constructiv-regio vertelt er meer over.


Zoek een opleiding