Certificaten

1. Bewijs van vakbekwaamheid

Uw diploma toont uw vakbekwaamheid aan. Maar wat als u jarenlange ervaring hebt zonder diploma? Dan overtuigt u uw toekomstige werkgever met een certificaat. Zo telt uw beroepservaring altijd mee.

Certificaat van de sector

Werknemers hebben soms al doende kennis en ervaring opgedaan. Een bekwaamheidsattest is een door de sector erkend bewijs van de persoonlijke kennis en bekwaamheden voor het uitoefenen van een bepaald beroep. Om die kennis nu ook officieel gecertificiceerd te zien, kan u een bekwaamheidsattest bekomen op één van twee volgende manieren.

  1. Als u slaagt in een bekwaamheidstest.
  2. Na het volgen van een opleiding.

Het attest wordt uitgereikt door VDAB / Le FOREM / BRUXELLES FORMATION en Constructiv.


Zoek een opleiding